Tag:

Các bệnh do huyết áp cao

Các bệnh nguy hiểm do cao huyết áp gây ra

Cao huyết áp có nghĩa là các chỉ số về huyết áp vượt ngưỡng cho phép. Bao gồm: huyết áp tâm thu (huyết áp...